ul. Knjaza Miloša 193, 34300 Aranđelovac, Srbija
ul. Kralja Petra I 163, 11400 Mladenovac, Srbija
tel.:+381 34/225-300,+381 69/3181157
Viber/Whats App: +381 69/3181157
e-mail: arininvest.a@gmail.com
e-mail: info@nekretninesrb.com
Radno vreme: 09-16h, subotom 09-14h, Nedeljom ne radimo!

Pravo Na Naknadu


Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredničku naknadu stiče u momentu zaključenja Predugovora za koji je Posrednik posredovao.

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora,odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skadu sa prethodnim stavom.

Visina posredničke provizije za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene, zakupai iznajmljivanja nekretnine naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih provizija koja je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (vlasnički list, uverenje da nema tereta, i dr.), akoja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, izatražiti da mu se unapred akontiraju sredstva za određene troškove, ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima prvao na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je Posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao. Povezanim licima će se, pored navedenih srodnika, smatrati i roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od 90 dana od dana prestanka važenja Ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drukačije ugovoreno.

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnijoj meri rezultat Posrednikovog posredovanja preprestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da isplati Posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je sa osobom s kojom ga je u vezu doveoPosrednik zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Posrednik nije u obavezi da vrati isplaćenu posredničku naknadu (u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanje jedne od ugovornih strana i sl. ), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drukačije ugovoreno.

KO SMO MI

LOKACIJA

Mi smo lokalna Agencija za razvoj, investicije i nekretnine iz Srbije, ARIN INVEST D.O.O. Rača, koja vrši usluge posredovanja u kupoprodaji nepokretnosti i ostalih usluga vezanih za ovu vrstu delatnosti.

Sedište firme tj. poslovnica nam se nalazi u samom srcu Šumadije, u Aranđelovcu, ul. Knjaza Miloša 193, na samo sat vremena vožnje od Beograda i Kragujevca, i 20 minuta vožnje od Topole i Mladenovca.

USLUGE

ARIN INVEST D.O.O. Rača je agencija sa celokupnom uslugom, tzv. “full service“ agencija u oblasti nekretnina, koja pruža uspešnu podršku profesionalnog servisa u oblasti nekretnina i investicija.

U našoj delatnosti je širok dijapazon usluga koje nudimo našim klijentima kako u zemlji tako i u inostranstvu.

DODATNO

Agencija za razvoj, investicije i nekretnine ARIN INVEST D.O.O. Rača, specijalizovana je za usluge posredovanja u kupoprodaji kvalitetnih nekretnina.

Omogućavamo klijentima sofisticiranog ukusa da upoznaju lokalne prilike, pravnu regulativu, kao i standarde velike ponude nekretnina kako na lokalnom tako i na celokupnom Srpskom tržištu nekretnina.

LICENCA

Upisani smo u Registar posrednika u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija pod rednim brojem 1089. Članovi smo Privredne komore Srbije i Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti. I posedujemo Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, broj : 30000017567 Milenijum Osiguranja a.d.o. Beograd, Srbija.