ul. Knjaza Miloša 193, 34300 Aranđelovac, Srbija
ul. Kralja Petra I 163, 11400 Mladenovac, Srbija
tel.:+381 34/225-300,+381 69/3181157
Viber/Whats App: +381 69/3181157
e-mail: arininvest.a@gmail.com
e-mail: info@nekretninesrb.com
Radno vreme: 09-16h, subotom 09-14h, Nedeljom ne radimo!

Obaveze Posrednika


 1. da zaključi Ugovor o posredovanju s Nalagodavcem u pisanom obliku ili putem elektronske pošte na način propisan Zakonom.
 2. da nastoji dovesti u vezu Nalogodavca sa potencijalnim klijentima radi zaključenja pravnog posla.
 3. da upozna Nalogodavca sa realnim tržišnim cenama nekretnina.
 4. da da Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima
 5. da upozori Nalogodavca na poznate mu nedostatke nekretnine.
 6. da izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozori Nalogodavca na: očite nedostatke i moguće rizike u vezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine; upisana stvarna prava ili druga prava trećih na nekretninu; pravne posledice neispunjavanja obaveza prema trećoj strani; nedostatke građevinske ili upotrebne dozvole u skladu sa posebnim zakonom; okolnosti obaveze primene prava kupca prvog stana i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 7. da obavi potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i da oglasi nekretninu na adekvatan način i da izvrši sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove.
 8. da organizuje gledanje nekretnina.
 9. da čuva lične podatke Nalogodavca kao poslovnu tajnu, i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosi u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi s tom nepokretnosti ili s poslom za koji posreduje
 10. da obavesti Nalogodavca o svim okolnostima značajnim za nameravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
 11. da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja pravnog posla.
 12. da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla, Predugovora ili Ugovora (ukoliko prethodno nije sačinjen Predugovor).
 13. da prati i pomaže Nalogodavcu prilikom overe dokumenata kod Notara.
 14. da obavesti Nalogodavca o njegovim eventualnim obavezama prema poreskim organima kao i o načinu knjiženja nekretnine.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) o pregovaranju za sklapanje posredničkog posla, ako je omogućeno Nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledanje predmetne nekretnine,organizovao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlašćene za sklapanje pravnog posla ili mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nekretnine.

KO SMO MI

LOKACIJA

Mi smo lokalna Agencija za razvoj, investicije i nekretnine iz Srbije, ARIN INVEST D.O.O. Rača, koja vrši usluge posredovanja u kupoprodaji nepokretnosti i ostalih usluga vezanih za ovu vrstu delatnosti.

Sedište firme tj. poslovnica nam se nalazi u samom srcu Šumadije, u Aranđelovcu, ul. Knjaza Miloša 193, na samo sat vremena vožnje od Beograda i Kragujevca, i 20 minuta vožnje od Topole i Mladenovca.

USLUGE

ARIN INVEST D.O.O. Rača je agencija sa celokupnom uslugom, tzv. “full service“ agencija u oblasti nekretnina, koja pruža uspešnu podršku profesionalnog servisa u oblasti nekretnina i investicija.

U našoj delatnosti je širok dijapazon usluga koje nudimo našim klijentima kako u zemlji tako i u inostranstvu.

DODATNO

Agencija za razvoj, investicije i nekretnine ARIN INVEST D.O.O. Rača, specijalizovana je za usluge posredovanja u kupoprodaji kvalitetnih nekretnina.

Omogućavamo klijentima sofisticiranog ukusa da upoznaju lokalne prilike, pravnu regulativu, kao i standarde velike ponude nekretnina kako na lokalnom tako i na celokupnom Srpskom tržištu nekretnina.

LICENCA

Upisani smo u Registar posrednika u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija pod rednim brojem 1089. Članovi smo Privredne komore Srbije i Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti. I posedujemo Polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, broj : 30000017567 Milenijum Osiguranja a.d.o. Beograd, Srbija.